HKJMAMJHK

历届珠宝小姐

2017


2017香港珠宝小姐
亚军

张嘉琳小姐

选美心得分享 >

2017香港珠宝小姐
冠军及最佳网络人气奖

刘芷希小姐

选美心得分享 >

2017香港珠宝小姐
季军

梁钰淇小姐

选美心得分享 >

2015


2015香港珠宝小姐
亚军

许倩慧小姐

选美心得分享 >

2015香港珠宝小姐
冠军

何丽莎小姐

选美心得分享 >

2015香港珠宝小姐
季军及我最喜爱珠宝小姐

吴嘉琪小姐

选美心得分享 >

2013


2013香港珠宝小姐
亚军

邓雅瑜小姐

选美心得分享 >

2013香港珠宝小姐
冠军及最上镜小姐

李泳淇小姐

选美心得分享 >

2013香港珠宝小姐
季军及最亲善小姐

庄端儿小姐

选美心得分享 >

2011


2011香港珠宝小姐
亚军

Miss Payal Shah

选美心得分享 >

2011香港珠宝小姐
冠军丶最上镜小姐及最佳婚纱演绎

洪子崎小姐

选美心得分享 >

2011香港珠宝小姐
季军

马子晴小姐

选美心得分享 >

2010


2010香港珠宝小姐
亚军

徐碧琪小姐

选美心得分享 >

2010香港珠宝小姐
冠军

程梁小姐

选美心得分享 >

2010香港珠宝小姐
季军

嘉芙莲小姐

选美心得分享 >